TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

Nevíte si rady s výběrem vhodné pobočkové ústředny? Následující řádky vás provedou základními kroky, bez nichž nelze investovat efektivně. Pomůžeme vám ušetřit!

Výběr vhodné pobočkové ústředny vždy dokonale prověří analytické schopnosti manažerů příslušné firmy, neboť správně provedené analýzy budoucího rozvoje jsou základem všech požadavků kladených na nový komunikační systém.Telefonní_ústředna

Většina telefonních ústředen je modulárního (stavebnicového) typu. To znamená, že jejich výstavbu (kapacitu vstupních a výstupních linek) je možno přizpůsobit na základě potřeb zákazníka prostřednictvím rozšiřujících modulů - karet. Výstavba ústředny je jeden za základních parametrů určujících následně cenu celého systému.  U některých menších systémů je možné, že určitý počet vstupních a vnitřních linek je již zahrnut v základní ceně.

Hlavní oblasti, které je nutno zvážit při výběru ústředny:

1. Kapacita a typ vstupních linek

2. Kapacita a typ vnitřních poboček

3. Způsob distribuce příchozích hovorů

4. Požadované služby a funkce

Ad 1.) Kapacita a typ vstupních linek

Bezpochyby jednou z prvních otázek, vyžadujících zodpovězení ještě před samotným vznesením poptávky, jsou konkrétní nároky na kapacitu v nejbližších letech. Podporovaný počet poboček a státních linek je totiž u mnohých výrobců omezen třídou dodávané ústředny bez možnosti snadného resp. levného přechodu na větší systém.

Naprosto nepochopitelným mýtem, který si vsugerovalo nemalé procento firem, se stalo vybírání správně dimenzované PbÚ nikoliv podle očekávaného zatížení, ale dle podporovaného počtu poboček. Náhoda však nepůsobí u všech současně, a tak nevhodný výběr nejednou způsobil zanevření na mnohdy kvalitní produkty. Přes plně dostačující funkční výbavu totiž daný systém stále vykazoval vysoké procento ztrát, jinými slovy nebyl schopen obsloužit v rozumné míře požadavky na uskutečnění spojení, přičemž počet státních linek dosahoval maxima konfigurace. Zaměstnanci se tak často nemohli dovolat ven a naopak zákazníci měli stále obsazeno, zkrátka naprosto nevyhovující stav. Další možnou situací, ovšem podstatně příjemnější z hlediska dalšího řešení, je naopak nadhodnocení potřebného počtu státních linek, které sice vede k maximální spokojenosti s odbavením hovorů, ovšem nadbytečně zvyšuje telefonní účet a v krajní situaci nejen ten. Pokud totiž dotyční pořídí dražší systém jen kvůli tomu, že podporuje vyšší počet státních linek, čímž splní jejich zbytečně velké požadavky, lze označit navíc vynaložené finance za proinvestované.

Typy linek:

- Klasické telefonní linky HTS se již v moderních systémech příliš nevyužívají, a to především kvůli nedostatku jimi poskytovaných služeb.

- Linka ISDN 2 - nejrozšířenější z důvodu možnosti provolby a identifikace čísla volajícího, zejména díky návazným ekonomickým výhodám, jako je úspora mzdových nákladů a možnost dále zpracovávat a archivovat údaje o volajícím pro pozdější použití.

- Linka ISDN 2 A - samostatní přípojka, nelze sdružovat jednotlivé přípojky do série. Tento typ přípojky často využívají také firmy, které přecházejí z analogových HTS linek na provolbu ISDN.

- Linka ISDN 30- jejím zřízením obdrží zákazník 30 hovorových kanálů zapojených do série. To znamená, že na této přípojce může probíhat současně až 30 hovorů příchozích anebo odchozích, samozřejmě v různých kombinacích.

Ad. 2) Kapacita a typ vnitřních poboček

Při výběru zařízení je potřebné brát v potaz možnost rozšíření. Typy vnitřních poboček telefonní ústředny:

-  základní  - analogová pobočka (telefon, fax anebo bezdrátový přístroj),

- digitální pobočka (běžný přístroj, ale je nutný speciální systémový telefon),

- ISDN pobočka  (slouží na připojení speciálních zařízení jakou jsou například ISDN modemy pro digitální přenos dat),

- DECT bezdrátová pobočka (pro pracovníky, pohybující se po areálu firmy- přijímají signál z vysílače, ke kterému mají v danou chvíli nejblíže).

 

Ad. 3) Způsob distribuce příchozích hovorů

  • Operátor - přepojeníprostřednictvím operátora, sekretářky, spojovatelky, atd.
  • Provolba - pomocí linek ISDN dostane každá vnitřní pobočka svoje virtuální přímé číslo.
  • Hlasová brána - pro distribuci příchozích hovorů lze použít dva typy hlasových bran.
  • DISA provolba - zařízení, které vyzvedne příchozí hovor a nabídne volajícímu možnosti pro přepojení.
  • Hlasová pošta -DISA provolba spolu s hlasovým.

Ad. 4) Služby a funkce ústředny

Požadavek na funkcionalitu ústředny by měl vycházet z potřeb firmy nebo organizace - mnohé funkce jsou schopny ušetřit drahocenný čas či náklady. Zodpovědný výběr telefonní ústředny představuje zvážení mnoha faktorů a parametrů. Před konečnou volbou je navýsost dobré zjistit servisní zázemí daného výrobce, neboť jediný technik z druhého konce republiky není tím ideálním konzultantem.

Telefonní_ústředna_hovory