ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE


Zařízení elektronické požární signalizace (EPS) je soubor hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se opticky i akusticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace o vzniku požáru je předána na zvolené místo (se stálou službou). Zkrácení času pro příchod hasičů tak může výrazně snížit následky škod.

Naše firma ARI s.r.o. Vám nabízí:EPS_Kouřový_detektor

Stručně o EPS

Obecně existují tři druhy systémů EPS:

· Konvenční – na smyčku lze připojit více hlásičů, pokud je hlásič uvedený do poplachu víme pouze, že na smyčce je některý hlásič v poplachu a ústředna neví, který přesně.

· Adresovatelné – o uvedení do poplachu rozhodne hlásič, ústředna ví, který hlásič byl uvedený do poplachu (pozná to podle adresy). Adresace rezistorem (drát navíc, měří elektrický proud) nebo komunikace datová.

· Analogové – tyto hlásiče mají adresu a provádějí měření fyzikálních veličin. Naměřené hodnoty pošlou do ústředny a ta rozhodne o předpoplachu nebo poplachu.

EPS se skládá z následujících komponentů:
ústředna EPS, tlačítkové a samočinné hlásiče, požární poplachová zařízení, požární kabely, adaptér a další příslušenství.

EPS_ÚstřednaEPS_Vazba systémůEPS_Ústředna

Požární samočinné hlásiče:
Tepelné – vyhodnocování maximální teploty v místnosti, nebo rychlosti nárůstu teploty.
Opticko-kouřové – vyhodnocování světelné ztráty způsobené kouřem.
Tepelno-optické – kombinace tepelného a opticko-kouřového detektoru,…

EPS_Detektor_plynů EPS_Bezdrátový_kouřový_detektorEPS_Detektor EPS_Detektor EPS_Detektor_princíp


ARI s.r.o. nabízí odbornou a úplnou realizaci zakázek od projektu zpracovaného dle platných regulativ přes instalaci až po servis a revize provozovaných systémů. Dále tak:

  • montáž do všech typů objektů,
  • studie a poradenství v oblasti aplikací EPS,
  • připojování objektů na pulty centrální ochrany dle požadavků zákazníka,
  • kompletní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu rozmístění prvků systému,