SERVIS

               Na námi montované systémy poskytujeme záruku 24 měsíců, na elektronickou zabezpečovací signalizaci: 36 - 60 měsíců a na strukturovanou kabeláž 15 let od uvedení do provozu. V záruční době zajišťujeme 24 hodinový servis pomocí mobilních telefonů. V pozáruční době poskytujeme servis do 24 hodin po dobu minimálně 10 let.

   

Servis

 

             Samostatný úsek servisu je tvořen kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří vedle běžných a rutinních činností smluvně zajišťují i nepřetržitou 24hodinovou pohotovostní servisní službu. Vlastní nástup na servisní zásah se, v závislosti od smlouvy a lokalitě zákazníka, pohybuje od 1 do 24 hodin od nahlášení poruchy.

            Zajišťujeme pokrytí území celé České republiky z centra společnosti v Brně, nebo z naší pražské pobočky. Veškeré servisní i revizní služby jsou poskytovány v souladu s platnými technickými a legislativními regulativy, vztahující se k dané problematice.